Květový med

950 g, na skladě: 0 ks

  

Květový med od našich včel. Med z našich stanovišť v brněnské části Kohoutovice, údolí Říčky nebo Židlochovice. Včely jej tvoří z nektaru, který sbírají z květů mnoha rostlin. Květové medy obsahují více glukózy a hodně pylových zrnek. Rády proto rychle krystalizují (řepkový med i během několika dní). Z hlediska výživového jsou však velmi hodnotné. Pyl v medu je cenným zdrojem bílkovin, esenciálních olejů a vitamínů.

 

Tento med je možné vyzvednout pouze osobně. Nezasíláme.

Med jako unikátní přírodní produkt

Včely v přírodě sbírají nektar a jiné sladké šťávy, které v úle zahušťují a přidávají k nim enzymy, které urychlují zrání medu, štěpí složité cukry na jednodušší a v neposlední řadě mají antibakteriální účinky. Nektar má až dvě třetiny vody, takže se včely musí hodně snažit, aby jej zahustily. Zahušťují jej postupným předáváním mezi včelami - včela-létavka jej předává úlovým včelám, dělnicím, které se o med postarají.

Hustota medu je klíčový parametr kvality medu. Česká norma připouští 20 % vody, norma Českého svazu pro "Český med" 19 %. Kvalitní medy by však měly mít cca 18 % vody. Včely toto vše dokáží změřit a med zavíčkují, až když má spravnou hustotu. Med je geniálním produktem pro přežití včelstva přes zimu - ze všech zmíněných důvodů si uchová své příznivé vlastnosti po dlouhou dobu a vydrží až desítky let. Proces zrání a působení enzymů pokračuje i poté, co je med vytočen z plástů. Ve sklenici medu máte proto produkt, který neustále pracuje.

Med je hydroskopický, tj. rád přijímá vlhkost ze vzduchu. Je proto dobré jej skladovat v uzavřené nádobě a v suchu. Za přístupu vlhkého vzduchu se může stát, že se na povrchu medu vytvoří vrstva řídkého medu, který lehko zkvasí. U normálního, kvalitního medu se však při správném skladování nemůže stát, že by med zkvasil. Správnou hustotu medu poznáte otočením sklenice - otočíte-li ji dnem vzhůru, měla by se utvořit bublina, která se pomalu přesouvá nahoru ke dnu.

Krystalizace medu jako známka kvality

Běžně se říká, že med "zcukernatí". V žádném případě to neznamená, že je med šizen cukrem nebo něčím podobným. Lidé se toho často ale mylně obávají. Platí toti, že každý med časem zkrystalizuje. Zvláště květové medy, které obsahují více glukózy (hroznového cukru) a četná pylová zrnka, která vytváří krystalizační centra, krystalizují velmi rychle. Některé (např. řepkové) i během několika dnů až týdnů. Lesní, medovicové, medy obsahují více fruktózy (ovocných cukrů), mají výrazně méně pylu a víc minerálních látek. Krystalizují proto pomalu. Stejně tak velmi pomalu krystalizuje i med akátový, který má vysoký obsah fruktózy a málo pylových zrnek. Nakonec však, že krystalizuje každý med a pokud se tak nestane, je to velmi špatně. Svědčí to totiž o násilném přerušení krystalizace, nejčastěji vysokou teplotou, která zcela zničí vše cenné, co v medu je.

Ne nadarmo většinou nenajdeme v hypermarketech zkrystalizovaný med (lidé je moc nekupují, protože mu neprávem nedůvěřují), neboť jej dodavatelé zpracují vysokou teplotou (obchodní inspekce i proto měří hladinu enzymu HMF, jejíž nárůst je indikátorem tepelné úpravy medu). My se snažíme samozřejmě prodávat med tekutý, jak jej lidé mají rádi. Pokud nám med zkrystalizuje, rozehříváme jej opatrně ve speciálním termoboxu, tak abychom med nepoškodili.

Zkrystalizovaný med? Snadná pomoc.

Med ve sklenici vložte do vodní lázně a opatrně zahřívejte, až voda dosáhne zhruba 45 ˚C. Poté počkejte, až se med ztekutí. Tento postup medu neuškodí. Opakovaným ztekucováním se čas, kdy med znovu zkrystalizuje, prodlužuje.

Med květový

Květový med včely tvoří z nektaru, který sbírají z květů mnoha rostlin. Nektar, který včely přinesou do úlu, obsahuje až dvě třetiny vody. Včely jej tedy zahušťují - tím, že si jej postupně předávájí a ukládají do buněk v plástech. Při předávání sladiny k ní přidávají i výměšky hltanových žláz. Poté, co má med ty správné vlastnosti, jej uloží do zásobních plástů a zavíčkují. V této podobě pak med slouží jako zásoba energie pro včelí hnízdo. Pyl v medu je cenným zdrojem bílkovin, esenciálních olejů a vitamínů. Květové medy obsahují více glukózy a hodně pylových zrnek. Rády proto rychle krystalizují (řepkový med i během několika dní). Z hlediska výživového jsou však velmi hodnotné.

Med lesní

Nebo-li medovicový. Je zcela jiného původu než med květový. Medovici produkuje různý hmyz (mšice, puklice a další) z mízy rostlin a stromů. Nejde tedy o med z květů stromů. Šťávy, které na listech, jehličí či větvích zůstávají sbírají včely či mravenci, jak známo z knih Ondřeje Sekory. Lesní med vyniká lahodnou chutí, výrazným aroma a tmavou barvou. Liší se i složením - má více minerálních látek a vyšší podíl fruktózy. To je také důvod jeho pomalejší krystalizace. Produkce medovice je závislá na počasí, přemnožení hmyzu a nebývá silná každý rok - medovicové roky se opakují v několikaletých cyklech. Navíc snůška závisí na počasí - medovici nesmí spláchnout déšť a nesmí také na stromech zasychat vlivem horka. Pro nízký obsah pylu je medovicový med vhodný pro alergiky.

Med pastovaný

Má stejné složení jako běžný květový med. Pastování je úprava medu, která trvale mění pouze jeho konzistenci, nikoli složení. Med je v podobě pasty, která se neroztéká, dobře se natírá na pečivo a udržuje med trvale zpracovatelný. Jde v podstatě o řízenou krystalizaci, která vytvoří v medu drobounké krystalky. Produkuje se z běžného květového medu, naočkováním již pastovaným medem a několikadenním pomalým promícháváním.